english   česky

Baublies - Použití metody válečkování

V zásadě lze válečkovat všechny materiály, které jsou schopny plastického přetváření. Válečkovat lze např. i šedou litinu, nelze však dosáhnout tak vysoké kvality povrchu jako např. u ocelí. Pro dosažení optimálních výsledků válečkování je nutné dodržet kvalitu povrchu po  předchozím obrábění -jemné soustružení, vystružování – na hodnotě Rz = 5 – 15 µm.


válečkování
Příklad obrábění :


Obráběný materiál : ČSN 12050 (DIN 1.0503, C45)
Pevnost mat.: 630 – 850 N/mm2
Pevnost v tahu : 14%
Nástroj : IRG-3-S Ø 32mm – nástroj pro vnitřní válečkování
Válečky : 6 x S6730
Rozsah nastavení nástroje :

-0,1 až +0,4 mm

předepnutí nástroje : 0,07 mm
Předpracování : Rz = 5 – 15 µm, IT 8
Max. tvrdost materiálu : 45 HRC
Otáčky : n= 796 min-1
Posuv na otáčku : f = 0,58 až 1,1 mm/ot
Výjezd zpět : rychloposuv


Doporučení nastavení a seřízení nástroje :
  • Při seřizování nástroje na rozměr posuv nechejte na zadané hodnotě, redukujte pouze otáčky
  • Při seřizování nástroje na vnitřní válečkování nástroje nastavte válečky tak, až dosednou na stěnu
  • Na stupnici přidejte ještě 3 až 4 dílky pro dosažení předpětí a případně korigujte
  • Jeden dílek stupnice odpovídá 0,01mm průměru
  • Při pevnějším materiálu vždy redukujte otáčky, posuv nechejte konstantní
  • Vždy vyjíždějte z obrobku rychloposuvem, v opačném případě může vzniknout kužel !
  • Čím vyšší se nastaví předpětí materiálu, tím je kvalitnější opracovaný povrch, ale nástroj se více opotřebovává. Opotřebení se týká nejen válečků, ale i klece, ve  které jsou válečky uloženy a také kužele, po kterém válečky obíhají
  • Nástroj je nutné na rozměr vždy „doladit“

ZPĚT

Produkty společnosti Baublies

Značky produktů, které prodáváme

Pro optimalizaci našich webových stránek používáme cookie. Pokračováním na naše webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie a zpracováním souvisejících osobních údajů. Více informací najdete v našich zásadách používání cookie. ANO, SOUHLASÍM